Praktijkondersteuners Somatiek

Het nascholingsprogramma voor de Praktijkondersteuners Huisartsen wordt ontwikkeld in samenwerking met Meditta Zorg en de expertteams. Per zorgprogramma worden er twee nascholingen aangeboden. 

Ook worden er jaarlijks klinische lessen aangeboden. De klinische lessen zijn bestemd voor alle Praktijkondersteuners Somatiek die minimaal één van de zorgprogramma’s van Meditta Zorg uitvoeren en (nog) niet (voldoende) bekwaam zijn in de betreffende zorgprogramma’s.

 

Cursus inschrijven

Hier kun je je inschrijven voor de cursussen.