Praktijkondersteuners Somatiek

Het nascholingsprogramma voor de Praktijkondersteuners Huisartsen wordt ontwikkeld in samenwerking met Meditta Zorg en de expertteams. Per zorgprogramma worden er twee nascholingen aangeboden. 
Voorafgaand aan iedere nascholing wordt er soep met een broodje geserveerd. Dit biedt de mogelijkheid om collega’s uit de regio te ontmoeten. 
Per nascholing hanteert Meditta Spirit een maximum aantal inschrijvingen. Alleen bij voldoende extra inschrijvingen zal een extra nascholingsavond worden georganiseerd.

Ook worden er jaarlijks klinische lessen aangeboden. De klinische lessen zijn bestemd voor alle Praktijkondersteuners Somatiek die minimaal één van de zorgprogramma’s van Meditta Zorg uitvoeren en (nog) niet (voldoende) bekwaam zijn in de betreffende zorgprogramma’s. 
Per zorgprogramma worden 3 klinische lessen op jaarbasis georganiseerd.


Cursus inschrijven

Hier kun je je inschrijven voor de cursussen.