Positieve Gezondheid

Tijdstip reflectiebijeenkomsten: 13.30 - 17.00 uur

In 2021 is er een start gemaakt met het plan ‘Med Aandacht’ om de chronische zorg de komende jaren beheersbaar te houden. Binnen deze plannen staat persoonsgerichte zorg en het gedachtengoed Positieve Gezondheid centraal.

De reeds aangeboden trainingen Positieve Gezondheid zijn wegens Covid-19 vorig jaar en begin 2022 opgeschort.

Graag nodigen we jullie daarom opnieuw uit om deel te nemen aan een kosteloze training die bestaat uit een E-learning of een alternatief hierop (ca. 5 uur, in eigen tempo te bepalen) én twee reflectiebijeenkomsten van elk 3,5 uur.

Toegang tot de E-learning ontvangt u circa 5 weken voorafgaand aan de eerste reflectiebijeenkomst. Hiervoor hoeft u zich dus NIET apart aan te melden. 

Wél dient u zich aan te melden voor de reflectiebijeenkomsten en adviseren we u dit zoveel mogelijk als `team` uit één praktijk te doen (dus huisarts en POH(s) samen).

Overzicht