Algemene voorwaarden

CURSUSVOORWAARDEN
 • De inschrijving vindt uitsluitend plaats via de website.
 • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • U ontvangt na ontvangst van de inschrijving een bevestigingsmail.
 • U ontvangt een week voorafgaand aan de scholingsavond een herinneringsmail.
 • Door inschrijving aanvaardt u de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 • Op het Meditta klantportaal staat de actuele cursusinformatie.
 • Alle informatie, door cursisten verstrekt, is vertrouwelijk voor Meditta Spirit, haar medewerkers en de docenten.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Bij een beperkt aantal beschikbare plaatsen geschiedt plaatsing op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
 • Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus door Meditta Spirit worden geannuleerd of verplaatst.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Het cursusgeld wordt binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan.

ANNULERINGSVOORWAARDEN DEELNEMER

 • Annulering van de inschrijving kan via het Meditta klantprotaal of schriftelijk via spirit@meditta.nl
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de nascholing.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de nascholing wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

ANNULERINGVOORWAARDEN MEDITTA SPIRIT

Meditta Spirit behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de nascholing te annuleren. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Meditta Spirit is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal of andere eventueel gemaakte kosten.